NOVO MESTO, 30.10.2019

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v torek,  10.12. 2019 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Gostišča na trgu v HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

DAVČNA ZAKONODAJA V PRAKSI TER NOVOSTI 2020

 

 

 

Vsebina:

Nenehno spreminjanje davčne zakonodaje zahteva tudi sprotno analiziranje, kaj obstoječa in kaj nova zakonodaja pomenita za poslovanje gospodarskih subjektov. Tako bomo na seminarju preko praktičnih izkušenj pospremili novosti v davčni zakonodaji 2020 ter jih primerjali z obstoječo zakonodajo

                        1) Spremembe Zakona o dohodnini 2020 in primerjava 2019:

                        a. Sprememba dohodninske lestvice, izplačilo regresa, nagrajevanja za poslovno uspešnost

                        b. Spremembe na področju olajšav

                        c. Večja davčna osnova iz dejavnosti

                        d. Večja obremenitev dohodkov iz kapitala

                        e. Primerjava z obstoječo zakonodajo

                         

                        2) Spremembe ZDDPO-2 2020:

                        a. Spremembe pri poslovanju s povezanimi osebami izven Slovenije

                        b. Sprememba v določanju davčne osnove, nova določila glede amortizacije in najemov osnovnih sredstev,

                        c. Sprememba pri davčni stopnji

                        d. Tekoča problematika na podlagi davčne prakse (davčno nepriznavanje odhodkov, olajšave, nagrajevanje in obdarovanje zaposlenih, ..)

                         

Seminar je namenjen:

·        računovodjem,

·        pravnikom,

·        revizorjem,

·        davčnim svetovalcem,

·        direktorjem

·        drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

 

 

Predavateljica:  Petra Mlakar, univ. dipl. ekon.

Je samostojna davčna svetovalka in avtorica številnih strokovnih člankov z davčnega področja. Predava  na različnih seminarjih in konferencah. Ima  opravljen strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Bila je predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Ima certifikat Združenja nadzornikov Slovenije in je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno izobraževalnem inštitutu.

Prijava in kotizacija: Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na prijavnici in jo vrnete po e-pošti na naslov: drustvo.racunovodij.nm@siol.net,   ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto,  najkasneje do srede, 04.12.2019.

 

Cena posvetovanja, ki vključuje gradivo in pogostitev ob odmoru, znaša 100,00 EUR in jo plačate  na TRR DRFR Novo mesto,  številka: 02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 10-12-2019.

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA NA POSVETOVANJE 10.12.2019

 

DAVČNA ZAKONODAJA V PRAKSI TER NOVOSTI 2020

 

 

Podatki o podjetju, zavodu

 

Naziv:

 

 

Davčna, oz DDV številka:

Matična številka:

 

Naslov (ulica, kraj)

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

 

Podatki o udeležencu

 

Ime in priimek

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

Delovno mesto:

 

 

 

 

 

Želim, da me obveščate o posvetovanjih, ostalih dogodkih in aktivnostih, ki jih prireja DRFR Novo mesto in za ta namen dovoljujem uporabo zgoraj navedenih osebnih

      podatkov.

 

 

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo na področju osebnih podatkov.

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                                     Podpis in štampiljka: