NOVO MESTO,  23.10.2019

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

JAVNEGA SEKTORJA

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v ČETRTEK, 14.11.2019 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Gostišča na trgu v HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

Priprave na letno poročilo 2019 za javni sektor

 

Vsako leto prihaja do sprememb,  tako na davčnem kot računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju pripravili posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2019.

Zaključevanje leta bo posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na novosti v prejšnjih letih. Izpostaviti je potrebno fiskalno pravilo, spremembe SRS in vpliv na javni sektor in novosti na področju plačne politike v javnem sektorju.

Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja morajo  javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj?

Predstavljene bodo vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

 

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za pripravo letnega poročila za leto 2019.

 

 

PROGRAM

 

 

 

PREDAVATELJICA: Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in s.p.  ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

 

 

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do ponedeljka, 11.11.2019.   

 

Za udeležnino, ki vključuje gradivo in pogostitev ob odmoru plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka: 02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 14-11-2019

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

 

 

Vabljeni!

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA NA POSVETOVANJE  14.11.2019

 

LETNO POROČILO ZA LETO 2019 V JAVNEM SEKTORJU

 

 

Podatki o podjetju, zavodu

 

Naziv:

 

 

Davčna, oz DDV številka:

Matična številka:

 

Naslov (ulica, kraj)

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

 

Podatki o udeležencu

 

Ime in priimek

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

Delovno mesto:

 

 

 

 

 

Želim, da me obveščate o posvetovanjih, ostalih dogodkih in aktivnostih, ki jih prireja DRFR Novo mesto in za ta namen dovoljujem uporabo zgoraj navedenih osebnih

      podatkov.

 

 

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo na področju osebnih podatkov.

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                      Podpis in štampiljka: