NOVO MESTO,  28.05.2019

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v torek 11. 6. 2019 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Gostišča na trgu v HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

Nova računovodska ureditev najemov - davčna in računovodska obravnava

 

Uporabniki zbirke slovenskih računovodskih standardov (SRS) so bili soočeni z obvezno uporabo spremenjenih standardov o najemih za leto 2019 le dva tedna pred zaključkom poslovnega leta 2018.

 

Medtem, ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga urejajo obstoječi standardi o najemih, pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo v bodoče obstajal en sam model računovodenja, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkoročnih najemov in najemov manjših vrednosti. Naloga računovodij je, da besedila iz najemnih pogodb spremenijo v številke. In te zneske je treba izračunati.

 

V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, na katere bomo na seminarju odgovorili. Del vprašanj je povezan s samim razumevanjem zahtev standardov. Opredeliti se je treba do pogodb – najem ali storitev, določiti trajanje najema in diskontno stopnjo. Sledijo pa jim vprašanja povezana z dnevnim delom računovodij. Od tega kako prilagoditi kontni načrt do tega ali je uporaba EXCEL tabel sprejemljiva za spremljanje najemov ali pa bo treba izbrati novo programsko opremo. In povsem na koncu vprašanja povezana z davki – tako DDV kot DDPO.

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

 

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 

PROGRAM

 

Odmor s pogostitvijo

 

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. https://www.ihc.si/o-nas

Je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse.

 

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do srede, 05.06.2019.

 

Za udeležnino, ki vključuje gradivo in pogostitev ob odmoru plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka: 02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 11-06-2019.

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

 

Vabljeni!

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica